Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

MFD Accounting Services

Προσφέρουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας, την κατάθεση των απαραίτητων στοιχείων στους ασφαλιστικούς & φορολογικούς οργανισμούς:

  • Συλλογή – έλεγχος όλων των ποσοτικών στοιχείων και υπολογισμός μισθοδοσίας
  • Παροχή όλης της απαραίτητης πληροφόρησης στον επιχειρηματία-εργοδότη
  • Προσλήψεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις, απολύσεις και μεταβολές
  • Κατάθεση ΑΠΔ και λοιπών ασφαλιστικών και φορολογικών αρχείων στους αρμόδιους φορείς.

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να συζητήσουμε αναλυτικά τις ανάγκες σας!