Οικονομικές Υπηρεσίες

MFD Accounting Services

Στηρίζουμε εσάς ως επιχείρηση ή ως φυσικό πρόσωπο διεκπεραιώνοντας υποθέσεις με φορείς παροχής επιδοτήσεων και επιδομάτων:

  • Χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ
  • Επιδόματα κοινωνικής βοήθειας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες οικονομικής φύσεως
  • Reporting

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να συζητήσουμε αναλυτικά τις ανάγκες σας!