Φορολογικές Υπηρεσίες

MFD Accounting Services

Παρέχουμε πλήρη κάλυψη στις καθημερινές ανάγκες σας στην απαραίτητη επαφή με τους φορολογικούς μηχανισμούς:

  • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων & Ε9
  • Υπηρεσίες Φ.Π.Α.
  • Υπηρεσίες Παρακρατούμενων Φόρων
  • Υπηρεσίες δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb, Booking κλπ.) στο Taxis
  • Υπηρεσίες Μητρώου (μεταβολές κλπ)

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να συζητήσουμε αναλυτικά τις ανάγκες σας!